همه چیزدرموردیونجه

یونجه نگهداری شده به صورت خشک یا تر مزیت خاصی برای دام ندارد . گرچه ، مدارکی وجود دارد که علوفه تر میزان تولید شیر را افزایش میدهد. از طرف دیگر کیفیت بعنوان مهم ترین عامل ، تولید بالقوه شیر از جهت علوفه است.

زمانی که یونجه با میزان رطوبت بالاتر برداشت می شود ضایعات مزرعه ای کمتری دارد. از طرف دیگر برداشت و انبار کردن یونجه با رطوبت بالا خطرات زیادی را دارد.

۷-۳- یونجه خشک (hay)

هزینه های تولید یونجه نشان می دهد که هزینه های وسایل (خرید ، اجراء و نگهداری ) حدودا ۴۰ درصد هزینه تولید یونجه خشک را تشکیل می دهد زیرا بسیاری از عملیات تولید علوفه خشک با دستگاه انجام می گیرد.

عملکرد و کیفیت یونجه در لحظه برداشت بایستی در بالاترین حد خود باشد . به بیان دیگر، عملکرد یک چین بخصوص بعد از برداشت آن نمی تواند افزایش یابد. در واقع تا مدتی بعد از برداشت تنفس ادامه می یابد، به طوری که ماده خشک کل را کاهش می دهد. لازم به ذکر است بعد از برداشت یونجه هیچ عملی برای بهبود کیفیت آن نمی توان انجام داد. با این حال بسیاری از عوامل از لحظه برداشت یونجه شروع به کاهش کیفیت علوفه می کنند. بعنوان مثال اگر یونجه برداشت شده به مدت طولانی در معرض هوا باشد کیفیت آن کاهش می یابد.

یونجه را می توان با روش های مختلف با اهداف متفاوت برداشت نمود.

یونجه برداشت شده را می توان بصورت تر یا کود سبز، خوراک سبز یا برای چرانیدن احشام استفاده کرد. در این موارد، میزان رطوبت معمولاً از ۶۵ درصد تا بیش از ۸۰ درصد متغیر است و کاهش ماده خشک معنی دار نیست. زمانی که به عنوان یونجه تر  Hay lagیا  Baleage، استفاده می شود رطوبتش از ۵۰ تا ۶۰ درصد متغیر و کیفیتش می تواند با مقدار کاهشی کم از زمان برداشت حفظ شود. کاهش ماده خشک در برداشت ، جابه جایی و انبار کردن یونجه خشک می تواند از کمتر از ۱۰درصد تا بیش از ۳۰ درصد متغیر باشد. کاهش کیفیت نیز اغلب با کاهش ماده خشک همراه است.

          در این قسمت روش های برداشت یونجه با تأکید بر حداقل کاهش عملکرد و کیفیت بررسی خواهد شد. نکته مهمی که بایستی در برداشت یونجه در نظر گرفته شود این است که بسته بندی و انبار کردن تا ۲۰ درصد هزینه کل تولید یونجه خشک را شامل  می شود. تولید سود آور و با کیفیت بالای علوفه نیازبه برداشت صحیح، جابه جایی و ذخیره آن دارد. در نقاطی از دنیا مانند ایالات متحده آمریکا خریداران اغلب مبالغ بیشتری برای یونجه های با کیفیت بالا پرداخت می نمایند به عنوان مثال در ایالت Oklahoma آمریکا خریداران به طور متوسط بیش از ۲۱۸۸۸ ریال به ازای یک درصد افزایش در پروتئین در تن پرداخت می کنند.

medicago5

۱-۷-۳-چیدن

          چیدن و خشک کردن، اولین مرحله مهم برای اطمینان از علوفه با ارزش بالاست. کیفیت یونجه خشک مستقیما به حفظ برگ ارتباط دارد زیرا برگ ها دارای میزان بالایی پروتئین خام و انرژی بیشتری نسبت به ساقه ها هستند. یونجه در حال رشد حدودا ۸۰ درصد آب دارد. زمانی که گیاه چیده می شود، به تنفس ادامه می دهد تا اینکه میزان آب به حدود ۴۰ درصد کاهش می یابد، در رطوبت ۴۰درصد بعلت ظریف بودن و سطح نسبتاً بزرگ برگ نسبت به کل توده در مقایسه با ساقه، برگها با سرعت بیشتری از ساقه ها خشک می شود. به خاطر ساختمان سلولی و لایه مومی سطح ساقه ها، خشک شدن به آرامی انجام می گیرد. زمانی که ساقه ها به میزان رطوبت مناسبی برای بسته بندی می رسند، برگ ها ممکن است خیلی خشک شده باشند و به آسانی ریزش نمایند.

          لازم به ذکر است با اینکه ممکن است مسئله برداشت نسبتا ساده به نظر آید ولی واقعیت این است که برای حفظ کیفیت یونجه بایستی دقت زیادی در انتخاب اجزاء مختلف لوازم برداشت مبذول گردد. در عمل نسبتاً ساده ای مانند چیدن یونجه بایستی بسیاری از قطعات مختلف وسیله برداشت با ارزیابی دقیق انتخاب شود. برای برداشت یونجه از دستگاه های مختلف برداشت استفاده می نمایند که از این میان به دستگاه های Sickle bar mower, mower-conditioner, rotary disk mower, disk mower, conditioner, pull-type sindrowers, self- propelled-windrower