تغذیه ماهیان

تغذیه ماهیان گرمابی:

همانطور که اشاره شد ،آمور از یونجه و علوفه سبز دیگر تغذیه می کند.هر ماهی آمور برای اینکه به وزن ۱ کیلوگرم برسد ،نیاز به مصرف ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم یونجه دارد.ماهی آمور هر روز ۴۰ درصد وزن بدن خود غذا می خورد ،یعنی یک ماهی یک کیلویی،۴۰۰ گرم علف می خورد.

برای تغذیه وقتی ماهی ها کمتر از ۵۰ گرم هستند علوفه را خرد کنید تا اندازه دهان ماهی شود و آنها را در دو یا سه قاب چوبی بریزید.بهترین زمان غذادهی ماهی آمور ساعت ۸ صبح و ۴ بعدازظهر می باشد.چون این ماهی حریص است و غذای کپوررا می خورد ،باید اول آنرا با علف سیر نمایید و ۲ ساعت بعد ماهی کپور را غذادهی کنید.

ماهی کپور همه چیز خوار می باشد و از گندم و جو خیس شده،ذرت خرد شده و غذاهای باقیمانده تغذیه می کند .هر ماهی کپور برای اینکه به یک کیلوگرم برسد ،باید ۴ تا ۵ کیلو غلات مصرف کندوهر ماهی روزانه ۳ درصد وزن خود غذا می خورد یعنی یک ماهی ۶۰۰ گرمی ۱۸ گرم غذا در روز میخورد.

غذای کپور را در تشتک ریخته و تشتک را در کف استخر قرار می دهند ،چون کپور از کف تغذیه میکند.

مقدار و تعداد وعده توسط کارشناس اعلام می گردد.

در استخرهای ذخیره چند قطعه نیز ماهی فیتوفاگ می ریزند .این ماهی نیاز به تغذیه دستی نداشته و از تولیدات طبیعی استخر استفاده می کند.برای این منظور رنگ آب باید کمی سبز باشد.

مثال:در یک استخر ۲۰۰ مترمربعی چه تعداد ماهی و از چه نوع باید رهاسازی شود؟

قطعه کپورعلفخوار(آمور) ۱۶۰=۸۰% × ۲۰۰

قطعه کپور ۳۰ =۱۵% × ۲۰۰

قطعه کپور نقره ای ۱۰=۵% × ۰ ۲۰

پرورش ماهی=استفاده بهینه از منابع آبی خرد=خودکفایی خانوار کشاورز

اگر تعدا دماهی رهاسازی شده بیشتر از این مقدار باشد ، به وزن مناسب نمی رسند و درنتیجه چون کوچک‌هستند،مشتری نخواهند داشت.مردم دوست دارند ماهی درشت بخرند،به همین خاطر ماهی کمتر از یک کیلوگرم را نمی خرند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *